Elektrik Ve Elektronik Bölümü

Elektrik Ve Elektronik Bölümü

Elektrik Ve Elektronik Bölümü

ELEKTRİK ELEKTRONİK DALI

Elektrik  elektronik sanayisi, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile elektrik elektronik sanayisi, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır.

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMINDA ;

1.Asansör Sistemleri

2.Bobinaj

3.Büro Makinaları Teknik Servisi

4.Elektrik Tesisatları Ve Pano Müdürlüğü

5.Elektirikli Ev Aletleri Teknik Servisi

6.Endüstüriyel Bakım Onarım

7.Görüntü Ve Ses Sistemleri

8.Güvenlik Sistemleri

9.Haberleşme Sistemleri

10.Yüksek Gerilim Sistemleri

 dalları yer almaktadır.

Bu doğrultuda Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı ve alan adı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslar arası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır. Bu programda öğrenciye; mesleki gelişim, elektrik elektronik ölçme uygulamaları, elektrik devre hesaplamaları, teknik ve meslek resim çizimleri yapma ile ilgili bilgi, beceri ve yetkiniklerini yanı sıra;

  • Asansör Sistemleri dalında; asansör sistemlerinin montaj ve bakımı, asansör sistemlerinde kumanda tekniklerini uygulama, yürüyen merdiven yolunun bakım ve onarım, bilgisayar destekli uygulamalar ve endüstriyel kontrol arıza analizi,
  • Bobinaj dalında; alternatif akım motor kumanda ve sarımı doğru akım motoru sarımı , trafo sarım ve onarımı , bilgisayar destekli uygulamalar ve endüstriyel kontrol analizi ,
  • Büro Makineleri Teknik Servisi dalında ;baskı makinelerinin kurulum ,bakım ve onarımı ,faks makinası kurulum ,bakım ve onarımın,dijital elektronik devreleri kurma ,mikrodenetleyici kullanarak kontrol yapma , bilgisayar destekli uygulamalar ve endüstriyel kontrol arıza analizi ,
  • Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalında; pano sistemleri kurma, zayıf akım tesisatlarını kurma ve onarımı, bilgisayarlı elektrik tesisat projesi çizimi, yapı elektrik ve kuvvet tesislerini kurma, bilgisayar destekli uygulamalar ve endüstriyel kontrol arıza analizi,
  • Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi dalında; temizleyici ve yıkayıcı ev aletlerinin bakım ve onarımı, ısıtıcı ve pişirici ev aletlerinin bakım ve onarımı, elektrikli ev aletlerinde kullanılan motor arızalarını giderme, soğutucu klima ve kombilerin montajı, bakım ve onarımı, bilgisayar destekli uygulamalar ve endüstriyel kontrol arıza analizi,
  • Endüstriyel Bakım Onarım dalında; elektrik makineleri ve kontrol sistemlerini kullanma, endüstriyel elektrik sistemlerin bakım ve onarımı, kumanda ve kontrol sisteminin kurulumu, dijital elektronik devreleri kurma, mikro denetleyici kullanarak kontrol yapma, bilgisayar destekli uygulamalar ve endüstriyel kontrol arıza analizi,
  • Görüntü ve Ses Sistemleri dalında; televizyon ve TV anten sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımı, seslendirme ve ışıklandırma sistemlerinin kurulum ve onarımı, çoklu ortam sistem cihazlarının bağlantısı ve onarımı dijital elektronik devreleri kurma, mikro denetleyici kullanarak kontrol yapma bilgisayar destekli uygulamalar ve endüstriyel kontrol arıza analizi,
  • Güvenlik Sistemleri dalında; alarm ve geçiş kontrol, akıllı ev sistemleri, kapalı devre kamera sistemi kurulumu, bilgisayar ağı, dijital elektronik devreleri kurma, GSM telefonların bakım, onarım ve kurulumu, bilgisayar destekli uygulamalar ve endüstriyel kontrol arıza analizi,
  • Haberleşme Sistemleri dalında; haberleşme cihazları ve şebeke alt yapısının bakım onarım ve montajı, data iletişim sistemlerini kurma, mikro denetleyici kullanarak kontrol yapma, bilgisayar destekli uygulamalar ve endüstriyel kontrol arıza analizi,
  • Yüksek Gerilim Sistemleri dalında ;enerji nakilleri ve koruma sistemleri montajı , elektrik enerji üretim ve dağıtım merkezleri donanım montajı , dağıtım pano sistemleri işlemleri , koruma röleleri ve modüler hücreler montaj ve bağlantıları , yüksek gerilim (YG) tesis bakım ve onarımı bilgisayar destekli uygulamalar ve endüstriyel kontrol arıza analizi ile bilgi,beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir .

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Elektrik – elektronik alanında öğrenim gören öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 45. Maddesine 4702 sayılı Kanun ile eklenen E bendi uyarınca mezun olduklarında sınavsız yerleştirebilecekleri meslek yüksek okulu programları aşağıda belirtilmiştir.

-İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

-Elektrik

-Elektrik – Elektronik Teknikerliği

-Elektronik Haberleşme

-Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim )

-Endüstriyel Elektronik

-Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim )

-Endüstriyel Otomasyon

-Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim )

-Ev Cihazları Teknoloji

-Hidroelektrik Santralleri

-Mekatronik

-Mekatronik (Uzaktan Eğitim )

-Termik Santral Makineleri

-Termik Santrallerde Enerji Üretimi

Bu programlarda meslek yüksek okuluna devam eden öğrenciler, öğrenim süreleri sonunda girecekleri dikey geçiş sınavı ile belirlenen kontejyandan faydalanarak lisans programlarına geçiş yapabilirler. Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversiteleri tarafından Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır. Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak , çırak ,kalfa ve ustalara eğitim ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.

Halk Eğitim Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır.Mesleki Eğitim Merkezlerinde ,elektronik Teknisyeni alanında eğitim verilmektedir . Modüler programlarında meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabileceklerdir.

Elektronik bölümü mezunları kamu ve özel sektörlerde elektronik teknisyeni teknikeri olarak çalışma şansına sahiptirler. Ayrıca TSK ve Emniyet teşkilatlarında ilgili unvan ile görev yapabilirler. Okuldan mezun olduktan sonra çıraklık eğitim merkezlerine müracaat ederek ustalık belgesi alarak kendine ait işletme açma yetkisine sahip olabilirler. Özellikle günümüz bilgi ve Elektronik çağı Elektronik mezunlarına yeni iş alanlarını sunmaktadır. Gelir düzeyleri ise ilgili kurum ve kuruluşlarının kendi ücret politikasına göre değişmektedir.Fakat teknik unvan ile çalışmanın bir avantaj olduğu da gerçektir.

Elektronik bölümü mezunlar Elektronik öğretmenliği bölümüne ek puan alarak geçiş yapabilirler.