Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü

Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü

Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü

UÇAK GÖVDE MOTOR DALI

Tanımı: Uçak gövde motor teknisyeninin sahip olduğu yeterlilikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Uçak bakım alanında uçak bakım gövde motor teknisyenliği mesleğinin yeterliliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Uçak Bakım Teknisyeni Kimdir?

Uçak veya uçak parçaları üzerinde planlı veya plansız bakımları yapan, arızanın tespitlerini ve düzeltici eylemleri gerçekleştiren kişiye denir.

Uçak bakım teknisyenleri, havayolu şirketlerinin vazgeçilmez parçalarıdır. Filoları büyüyen havayolu şirketlerinin alanında yetkin eleman ihtiyacı hızla artmaktadır.

Uçak bakım bölümünün amacı; yerli, yabancı tüm havayolu işletmelerinde, hava limanlarında, uçak fabrikalarının üretim ve montaj hattında çalışacak, konusuna hakim ve kalifiye teknik personelin eğitimlerini sağlamaktadır.

Uçak Bakım Teknisyeninin Görevleri:

 • Uçakların motor kısmını kontrol etmek.
 • Uçakların gövde onarım ve bakımlarını yapmak.
 • Uçakların motor onarım ve bakımını yapmak.
 • Arızalı parçaları tekrar kullanıma sunma.
 • Arızalı araçları servis dışı edilmesi işlemini yapmak.
 • Hat bakımı esnasında basit testler gerektiren aviyonik birimleri sökmek ve takmak.
 • Bakım çıkış sertifikası düzenlemek.
 • Bakım ve onarım kataloglarını okumak.
 • Bakım onarım testlerini yapmak.

Uçak Elektroniği Dalı

Tanımı: Uçak elektronik teknisyeninin sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Uçak bakım alanında uçak bakım elektronik teknisyenliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlamaktadır.

Bölümün Hedefi

Uçak Gövde Motor Bakımı Bölümünde YÖK'ün belirlemiş olduğu esaslar çerçevcesinde Avrupa Birliği Standartları, SHY/ EASA Part-66 Havaaracı Bakım Personeli Yönetmeliği ve SHY/ EASA Part-147 Hava aracı Bakım Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne uygun eğitim vermek hedeflenmektedir.

Uçak Gövde Motor Bölümü Tercih Edebilecek Önlisans Bölümler

 • Uçak Gövde Bakım
 • Uçak Gövdesi Uçak Bakımı
 • Uçak Yer Destek Sistemleri

Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Bölümleri

 •  Havacılık ve Uzay Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Pilotaj
 • Uçak Gövde Motor
 • Uçak Gövde Motor Bakım
 • Uçak Mühendisliği

Öğrencilerinin sosyal yönden de gelişmesini hedefleyen Boğaziçi Havacılık Lisesi, sunduğu görsel sanat eğitiminin yanı sıra spor faaliyetleri içinde gerekli yapılara sahiptir. Birebir etüt imkânı ve uygulamalı eğitim faaliyetleriyle donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Hızla artan genç nüfusun iş bulmakta sıkıntı çektiği ülkemizde, her geçen gün gelişen havacılık sektörünün nitelikli eleman ihtiyacı artmaktadır. Havacılık eğitimiyle yetişecek öğrenciler ise başta Türk Hava Yolları olmak üzere özel havacılık şirketleri ve yurt dışında iş imkânlarına sahiptir. Boğaziçi Havacılık Lisesi, yetiştireceği öğrencileriyle sektörde mevcut açığı kapatmayı hedeflemektedir.

Okulumuz mezunları havacılık sektörü tarafından aranan ve işe yerleştirilen alanındaki yüksek öğretim kurumlarının en seçkinlerine öğrenci yerleştiren değişme, yeniliğe açık, düşünen üreten, katılımcı, paylaşımcı ve demokrat davranışlara sahip gençler yerleştiren bir kurum olarak ilerlemek istemektedirler.

Kariyer Olanakları

Uçak gövdesi bakım teknikerleri Ulaştırma Bakanlığına bağlı uçak fabrikalarında veya bakım onarım atölyelerinde görev alabilirler. Ülkemizde hava ulaşımı arttıkça ve bu alanda özel sektör işletmeleri de yer aldıkça uçak gövde ve motor bakım teknisyenlerinin çalışma alanları da genişlemektedir.

Çalışma Olanakları

THY TEKNİK, ONURAIR TEKNİK, MYTECHNIC gibi ana üs bakımlarının yapıldığı Hava Aracı Bakım Kuruluşları  ve Hava İkmal Bakım Merkezleri, Sivil ve Askeri Havacılık alanında işletmeci kapsamındaki hat bakım işlemlerini yapmak üzere  her türlü Havayolları, Türk Hava Kuvvetleri üsleri, genel havacılık işletmeleri, ile havacılık alanında faaliyet gösteren diğer işletmelerde çalışmaktadır.