Eğitim Felsefemiz

Eğitim Felsefemiz

Eğitim Felsefemiz

Eğitim Felsefesi, eğitimin anlamı, amacı, tanımı, yöntemi üzerine düşünür.  Eğitimle ilgili konuları, eğitim- öğretim kuramları ile uygulama arasındaki ilişkiyi, eğitimin sınırlarını, hedeflerini, yöntemlerini sorgulayan bu düşünce etkinliği Boğaziçi Havacılık Kolejinin temelini oluşturmaktadır.

Okulların en önemli görevi değişimi yönetmek ve zamanın gereklerini yerine getirmektir. Bunu yerine getirirken, demokratik yaşamın yaşanarak öğrenildiği ortamları hazır hale getirmek demokratik kültür anlayışımızı ve felsefemizi oluşturmaktadır. Demokratik bir toplum olmanın temel koşulu demokratik eğitimdir.

Bu demokratik eğitim, eğitimde fırsat eşitliği ile her öğrenciye potansiyeli ölçüsünde öğrenme fırsatları sağlar. Herkesi aynı düzeyde kabul ederek genel geçer hedef belirlemek demokratik değildir.

Öğrencinin değerini her şeyin üstünde tutan eğitim felsefemizin temelinde; bilmek, öğrenmek için araştırmak ve bunu yaşamın her aşamasına taşımak yatmaktadır. Yaşam boyu öğrenme ve yaşamın içinde öğrenmenin tek yolu da budur.

“GERÇEK OKUL OLMA” ANLAYIŞIMIZIN İLKELERİ

  • HER GÜN BİLİM

Çocukların doğaları gereği var olan araştırma ve keşfetme gereksinimlerinden yola çıkılarak geliştirilen eğitim programımızda, öğrenciler çok yönlü düşünme becerileri gelişmiş, sorgulayan, gözlem ve deney yapabilen bilimsel becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmektedir. Bilimsel araştırma yeterliliğini kazanabilmesine ve öğrenmede keşfedici ve araştırıcı tutumları geliştirmesine temel olmak üzere sistemimiz öğrencilerin gözlem yapmalarına, sonuçlara varmalarına, ayrıca tahminler yürütmelerine ve verileri yorumlayabilmelerine destek olur.

Başarı, öğrencilerimizin küçük yaşta sorumluluk alması, merak etmesi, öğrenmek için araştırma yapma yeteneğinin gelişmesi ve ömür boyu öğrenen durumuna gelmeleri ile gerçekleşecektir. Biz bu başarımızı öğretmenlerimizi içine katarak herkesin öğrendiği ortamlar yaratarak gerçekleştireceğiz.

  • HER GÜN EĞİTİM

Eğitim programımız bir sürü yaklaşımlardan ilham alır. Öğrencinin kendi kendine öğrenme, karar verme, seçim yapma, kendini ve çevresini denetleme ve kendi kendini yönlendirme gücünü kazandırmak eğitim programımızın en önemli hedeflerindendir.

Öğrencide değerler sisteminin gelişmesini istiyorsak, öğrencinin kendi benlik anlayışının olumlu olması, kendini değerli bir kişi olarak görmesi, sağlam bir özgüven kazanmış olması, dıştan değil içten denetimli olması, ailenin ve okulun demokratik ve eşitlikçi bir yaklaşımla çocuğa yaklaşması ve çocuk haklarına önem verilmesi şarttır.

Bilimsel araştırmalar, çevresinde tutarlı değerler olan ve değerleri edinen öğrencilerin ileride zihinsel ve akademik etkinliklere daha fazla ilgi gösterdiklerini, benlik saygılarının daha yüksek olduğunu, akılcı bir yaşam biçimi ile daha başarılı olduklarını göstermektedir.

 

  • HER GÜN SPOR

Okulumuz sağlık ve spor gibi öğrenmelerin yaşamımızın bir parçası haline gelmesi için, öğrencilerin kişisel ve sorumluluk duygusunu geliştirmeyi, sağlıklı, üretken yaşam sürmelerini, bilgi, beceri ve değer tutumlarını geliştirmelerini, bedenini tanımalarını, onu yönetmelerini ve korumalarını hedefler.

  • HER GÜN TEKNOLOJİ

Okulumuzda derslerimiz, öğrencilerin aktif öğrenmesine fırsat sağlayacak şekilde teknoloji ile iç içe işlenir. Teknoloji ve dijital ortamda öğrenme, tüm ders programının içine katılır. Bu şekilde farklı duyularına aynı anda hitap ettiğimiz öğrencilerin, sunulan bilgi ve içerikle daha kolay ve hızlı şekilde etkileşime geçmeleri sağlanır.