Bilgi okuryazarlığının temelinin atıldığı, kültürel gelişimle birlikte kişisel yaratıcılığın şekil bulduğu bir adres olarak Boğaziçi Havacılık Koleji kütüphanesinde sorgulayan, öğrenme kaynaklarını etkin biçimde kullanma yetisine sahip, eğitimi yaşam boyunca devam eden kişisel bir etkinliğe dönüştüren bireylerin yetişmesi için uygun ortam bulunmaktadır. Öğrenmeyi öğrenen bireylerin yolu, Boğaziçi Havacılık Koleji’nin kütüphanesinden geçmektedir. Eğitim-öğretimin kalite anlayışı çerçevesinde şekillendirildiği bir süreçte öğrencilerin gelişmeyi hiç bırakmayan bilgi ve teknolojilere hızlı ve verimli erişimi en önemli faktördür. Kütüphanelerde bu yaklaşımın yanı sıra öğrencilerin bireysel okuma alışkanlığı edinmesi, kültürel anlamda bir zevk altyapısına sahip olmaları sağlanmakta; sadece eğitim bazında değil, kişisel gelişim bazında da onlara katkı sunulmaktadır. Boğaziçi Havacılık Koleji Kütüphanesi, eğitimin bilgi ve teknolojiyle kesiştiği bu güzide eğitim kurumunun özgün eğitimcilik anlayışının en önemli göstergelerinden birisidir.

Kütüphaneler Neden Önemlidir?

Eğitim ve öğretimde, sosyal yaşamda, gelecekteki yaşantıda; kütüphanelerin önemi tıpkı bundan yıllar önce olduğu gibi aynı güçte devam etmektedir. Bu önemin devam etmesinin başlıca sebepleri şu şekildedir:

  • Kütüphaneler, toplumsallaşma sürecinin en önemli unsurları arasındadır.
  • Sadece kitapların yer aldığı alanlar olmayan kütüphaneler, bir metot ve yöntem aracılığıyla bilgi aktarımının sağlandığı mekânlardır.
  • Araştırma ve eğitimin yanı sıra bir sosyal kültür alanıdır.
  • Toplumsal kalkınmanın bir ayağı ekonomik kalkınmaysa, diğer ayağı da kültürel kalkınmadır ve kütüphaneler; kültürel kalkınmanın en önemli paydaşı konumundadır.
Support Support