Elazığ Boğaziçi Havacılık Koleji’nde çocuklarımız güvenli, huzurlu, modern disiplin anlayışı ile sevgi dolu bir ortamda özgüveni yüksek, topluma ve çevreye katkıda bulunacak, öğrenmeyi öğrenmiş, kendi hedeflerini belirleyebilen, bilinçli, girişimci, üretken, başarılı, çağdaş ve uluslar arası ve kültürler arası diyalog ve deneyim kazanmış bireyler olarak yetiştirileceklerdir. Bütüncül eğitim ve gelişim prensibi anlayışı ile öğrencilerimizin akademik, sosyal, sanatsal ve sportif yönlerinin gelişimini sağlayacak ve farklı eğitim anlayışımızın zorunlu tuttuğu, akademik başarının yanında toplumsal değerlere bağlı ve çevreye katkıda bulunacak sportif ve sanatsal etkinliklerin yer aldığı modern eğitim anlayışı ile öğrenme odaklı eğitim aynı anda uygulanacaktır.

En büyük değerin bilgi olduğu bir çağdayız. Üçüncü bin yılın ilk yüzyılı, bilgi üretmeyi, bilgi paylaşmayı ve onu kullanmayı bilenlerin yüzyılı olacaktır.

Alabildiğine küçülen dünyamız, hızlı ve köklü bir biçimde değişiyor. Bu değişimin dinamiğini, biçimsel ve teknolojik gelişme süreci oluşturuyor. Bu süreçte çağdaş dünyadaki onurlu ve seçkin yerini alması gereken ülkemiz 21. yüzyılda bilgi çağını yakalamak için bilgi toplumunu oluşturmak zorundadır. Bu ise eğitimle olacaktır.

Şunu iyi bilmeliyiz ki değişimin odak noktası insandır. İnsanın toplumsal hayatını düzenleyen, geleceğini şekillendiren de kaliteli eğitimdir. Kaliteli eğitim; öğrenciyi sadece bilgi ile donatmaz. Öğrencinin verilen bilgiyi kavramasını, bu bilgiyi kullanarak yeni bilgilere ulaşmasını, analiz-sentez yapabilmesini; öğrencileri kendine güvenen, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, ekip çalışması yapabilen, değişen dünyada aktif rol alan doğrunun lideri, kötülükten sakındıran, insana saygı odaklı kısaca geleceğin medeniyet kuramcılarını yetiştiren bir süreçtir.

Öğrencilerin tüm potansiyellerini kullanmaları için zevkli öğrenme ortamları hazırlıyoruz. Elazığ Boğaziçi Havacılık Koleji’nde bilim ve teknolojiyi önceliyoruz. Severek sevmeyi, üreterek üretmeyi, tartışarak sorgulamayı ve güvenmeyi öğretiyoruz.

Hikmet Celbek

Support Support