Eğitim ve öğretime öğrenci merkezli bir anlayışla yaklaşan Boğaziçi Koleji, her öğrencinin bir birey, her bireyin ise gereksinimlerinin ve öğrenme tarzlarının farklı olduğunu kabul etmekte ve bu bağlamda geliştirdiği müfredatla yola çıkmaktadır.

Öğrenmeyi Öğrenmek

‘Öğrenmeyi öğrenme’ misyonu ile yola çıkan Boğaziçi Havacılık Koleji, sektörün ihtiyaç duyduğu personelleri yetiştirirken yüksek öğrenime geçiş hedeflerini de yüksek tutmaktadır. Sportif ve sosyal faaliyetlerde katıldığı pek çok etkinlikte ve yarışmada bölge şampiyonlukları alan Boğaziçi Havacılık Koleji öğrencileri eğitimin tek bir alanla sınırlı kalmadığının en büyük göstergesidir. Boğaziçi Havacılık Koleji bu tarz spor ve sosyal etkinlikleri, öğrencilerin başarı hedefi koydukları sınavlar için bir motivasyon kaynağı olarak görmektedir. Yabancı dil öğrenimi konusunda da dil eğitiminin gramer uygulamaları ile sürdürülen bir alan olmasının yeterli gelmeyeceğini bilen Boğaziçi Koleji’nde duyma, dinleme, duyulanın tekrar edilmesi, kelimelere anlamlar yüklenmesi ve kullanılması şeklinde ilerleyen girift bir eğitim süreci söz konusudur. İngilizce ve Almanca eğitim verilen Boğaziçi Koleji; Milli Eğitim Müfredatı ile harmanladığı programlarıyla hem sınav hem de sektör ve hayat hazırlıklarını bir potada eritmektedir.

Hedeflerimiz

“Uçak Gövde Motor Bakım” ve “Elektrik-Elektronik Teknolojisi” alanlarında eğitim veren Boğaziçi Havacılık Koleji; misyonu olan öğrenmeyi öğrenmek çerçevesinde sunduğu eğitimlerinde çeşitli hedefleri gözetmektedir. Bu hedefler şu şekildedir:

  • Öğrencileri, sorgulamaktan çekinmeyen, bilgiye tek başına ulaşabilen, edindiği bilgileri bağımsız bir şekilde akıl süzgecinden geçirip kullanabilen bireyler olarak yetiştirmek.
  • Öğrencilerin birey olarak sorumluluklar almalarına ve problem çözme yetileri kazanmalarına katkıda bulunmak.
  • Öğrencilerin yabancı dili rahat ve etkin bir şekilde kullanıp küresel bilgi ve gelişmeleri takip eden, ulusal ve uluslararası seviyede başarılı bireyler olmalarını sağlayabilmek.
  • Öğrencilerin günümüz teknolojilerine hâkim ve teknolojiyi yakından takip eden bireyler olmalarının yanı sıra inovasyona yönelmelerini ve teknolojiyi üreten konuma gelmelerini sağlamak.
  • Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sorunlar üzerinde düşünen, bu sorunları irdeleyen ve sorunlara çözüm önerileri getirebilen bireyler olmalarında onlara yol gösterici olmak.
  • Milli ve evrensel değerleri kucaklayan, Türkiye’nin geleceğini aydınlatacak başarılı nesiller yetiştirmek.

Eğitim Verdiğimiz Alanlar:

Support Support