İdari Kadro

Hikmet Celbek Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Özgen Kurucu Müdür
Özge Borum Halkla İlişkiler
Eda Güneri Halkla İlişkiler
Support Support