Kampüs

Fiziki Yapı

Boğaziçi Havacılık ve Teknoloji Koleji, eğitim olanağı sunduğu meslekî bölümlerin ihtiyaçlarını A’dan Z’ye karşılayacak şekilde tasarlanmış olup; öğrencilerin ihtiyaçlarının giderileceği, sosyal olanaklar ve fiziki yapılar sayesinde sevecekleri bir yapıyla hayata geçirilmiştir.

Atölyeler

Boğaziçi Havacılık Koleji, üstlendiği ‘öğrenmeyi öğrenme’ prensibi ve yürüttüğü çağdaş, nitelikli eğitimin gereksinimleri arasında başta gelen bilgisayar destekli eğitim ve öğretim için mevcut teknolojik donanımını sürekli geliştirmektedir.

Laboratuvarlar

Boğaziçi Havacılık Koleji, sahip olduğu güçlü eğitimci kadrosu ve yenilikçi eğitim anlayışının yanı sıra sosyal olanaklar ve fiziki şartlarla da öğrencilerin donanımlı bir birey olarak eğitimini tamamlaması konusunda misyonu olan ‘öğrenmeyi öğrenme’ ile ilerlemektedir. Bu sebeple, pek çok fiziki olanağın yanı sıra laboratuvarlarla da eğitimin teorik yanını pekiştirecek pratiklerin ortaya konulmasını sağlamaktadır.

Kütüphane

Toplum genelinde okuryazarlığın artması, bir öğrencinin okumayı sevmesi ve daha çok okuması ile başlar. Okuryazarlık arttıkça, gelişen bilinç düzeyi ve öğrenme yetisinin artışının yanı sıra yeniliklere imza atan nesillerin daha da güçlenmesi söz konusu olmaktadır. Boğaziçi Koleji, bu düsturla geliştirdiği kütüphaneleri aracılığıyla ömrü boyunca öğrenmeyi sürdürecek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Sosyal Olanaklar

Eğitim ve öğretimde gözetilen yenilikçi yaklaşımlar ne kadar etkiliyse, bu etkiyi pekiştirme açısından öğrencilere sunulan sosyal olanaklar da bir o kadar önemlidir. Boğaziçi Havacılık Koleji, sunduğu ayrıcalıklı yaklaşımları müfredatından atölyelerine, kütüphanesinden laboratuvarlarına kadar yapı arasında şekillendirdiği alanların yanı sıra, bu alanlara güç kazandıran sosyal olanaklarında da yansıtmaktadır.

Galeri

Eğitim ve öğretime öğrenci merkezli bir anlayışla yaklaşan Boğaziçi Koleji, her öğrencinin bir birey, her bireyin ise gereksinimlerinin ve öğrenme tarzlarının farklı olduğunu kabul etmekte ve bu bağlamda geliştirdiği müfredatla yola çıkmaktadır.

Support Support